Seminář 6. 12. 2013

- Personální marketing, lektor  Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.
- Organizace a řízení pracovní činností (firemní kultura, projektové řízení, personální plánování, vedení týmu),
   lektor Ing. Marek Vomela
- Projektové řízení, lektor Ing. Jakub Novotný, Ph.D.


Ing. Marek Vomela 6.12.2013

Ing. Marek Vomela 6.12.2013

Seminář 6. 12. 2013

Ing. Jakub Novotný, Ph.D. 6.12.2013

Ing. Jakub Novotný, Ph.D. 6.12.2013

Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. 6.12.2013

Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. 6.12.2013

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz