Semináře 10. - 11. 1. 2013

- Obchodní zákoník – aplikace na PO, lektor Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D.
- Občanský zákoník – vybrané kapitoly, lektor JUDr. Alena Prchalová
- Povinnosti organizace – PO a BOZP, hygiena, životní prostředí  aplikace na PO, lektor Pavel Havlík


Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D. Seminář 10. 1. 2013

Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D. Seminář 10. 1. 2013

Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D. Seminář 10. 1. 2013

Seminář 10. 1. 2013

Seminář 10. 1. 2013

Seminář JUDr. Alena Prchalová 10. 1. 2013

Seminář JUDr. Alena Prchalová 10. 1. 2013

Seminář Pavel Havlík 11. 1. 2013

Seminář Pavel Havlík 11. 1. 2013

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz