Výjezdní semináře 23. - 24. 5. 2013 Sport V Hotel Hrotovice

- Úvod a základní charakteristika metod sociální práce, lektor Mgr. Marcela Křivánková
- Sociální práce s jednotlivcem a případová sociální práce, náročné životní situace, lektor PhDr. Jana Novotná Ph.D.
- Krizová intervence, lektor PhDr. Jana Novotná Ph.D.
- Vybrané teorie metod sociální práce, lektor Ph.Dr. Jana Horská Ph.D.


Mgr. Marcela Křivánková 23.5.2013

Mgr. Marcela Křivánková 23.5.2013

PhDr. Jana Novotná Ph.D. 23.5.2013

PhDr. Jana Novotná Ph.D. 23.5.2013

seminář 23. 5. 2013

seminář 23. - 24. 5. 2013

seminář 23. - 24. 5. 2013

Ph.Dr. Jana Horská Ph.D. 24.5.2013

Ph.Dr. Jana Horská Ph.D. 24.5.2013

seminář 24. 5. 2013

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz