Výjezdní semináře 4. - 5. 10. 2012 Vinařské centrum Sádek

- Základní informace o sociální práci – úvod, koncept, základy, lektor Mgr. Petr Hanuš
- Trendy v sociálních službách, lektor Mgr. Petr Hanuš
- Vybrané sociologické problémy současné Evropy a ČR, lektor Mgr. Petr Hanuš
- Zákon o sociálních službách, lektor Ing. Vratislav Vojnar


Mgr. Hanuš seminář 4.10.2012

Mgr. Hanuš seminář 4.10.2012

Mgr. Hanuš seminář 4.10.2012

seminář 4.- 5.10.2012

seminář 4.- 5.10.2012

malá procházka před odpolední částí semináře

malá procházka před odpolední částí semináře

malá procházka před odpolední částí semináře

malá procházka před odpolední částí semináře

zahájení odpoledního bloku 4.10.2012 - zástupci Kraje Vysočina a VŠPJ

zahájení odpoledního bloku 4.10.2012 - zástupci Kraje Vysočina a VŠPJ

realizační tým

zahájení odpoledního bloku 4.10.2012 - zástupci Kraje Vysočina a VŠPJ

ráno 5.10.2012

ráno 5.10.2012

Ing. Vojnar seminář 5.10.2012

Ing. Vojnar seminář 5.10.2012

Ing. Vojnar seminář 5.10.2012

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz