Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání

Cesta: VŠPJ / Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání / Informace o projektu

Popis projektu

Základní informace o projektu:

Název projektu: Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání na VŠPJ a SVOŠS
v Jihlavě
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/03.0015
Termín realizace: 2. 4. 2012 - 30. 9. 2014
Partner projektu: Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s.
Výše finanční podpory: 3 972 188 Kč

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je prohloubení nabídky vzdělávacích programů dalšího vzdělávání na VŠPJ se zaměřením na vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků organizací poskytujících v Kraji Vysočina sociální služby. V rámci projektu bude vytvořeno 15 vzdělávacích modulů tematicky zaměřených na vzdělávací potřeby těchto pracovníků, které vychází ze dvou nezávislých analýz. Moduly budou zaměřeny jak na obecné znalosti a dovednosti (strategické řízení, personalistika atd.), tak na odborné znalosti a dovednosti vedoucích pracovníků (metody sociální práce, gerontologie, psychologie a psychiatrie atd.). Ke každému modulu bude zpracována studijní opora s odkazy na další doporučenou literaturu a  soubor kontrolních otázek dostupných v e-learningové aplikaci VŠPJ. Pro vybrané moduly bude zpracována také e-learningová studijní opora určená pro samostudium. Všechny vytvořené moduly budou ověřeny ve čtyřsemestrové pilotní výuce na skupině 30 účastníků dalšího vzdělávání. Po ukončení pilotního ověření budou do vzdělávacích modulů zapracovány  návrhy a náměty na doplnění či úpravy. Po skončení realizace projektu budou finalizované moduly zařazeny do nabídky dalšího vzdělávání na VŠPJ a SVOŠS a nabízeny všem subjektům působícím v oblasti sociálních služeb v Kraji Vysočina.

Kontaktní osoby:

Ing. Lukáš Zerza - manažer celoživotního vzdělávání (lukas.zerza@vspj.cz)
Šárka Venkrbcová - finanční manažer a odborný asistent (sarka.venkrbcova@vspj.cz)
Ing. Radek Bělík - finanční manažer a odborný astistent (radek.belik@vspj.cz)