KA 01 - Vypracování vzdělávacích modulů

Realizace KA 01 bude probíhat od dubna 2012 do června 2014. Je zaměřena na vypracování vzdělávacích modulů ze strany vybraných lektorů. Na samém počátku realizace projektu vypracují tito lektoři podrobnější osnovu vzdělávacích modulů, která bude prokonzultována s realizačním týmem projektu. Před samotným zpracováváním výukových materiálů projdou lektoři instruktáží, při které získají informace o požadované struktuře, rozsahu a obsahu těchto materiálů.(šablonu osnov a studijních opor zpracuje metodik formalizace studijních podkladů, aby byla dodržena jednotná formální úprava).
Poté jednotliví lektoři vypracují ke každému modulu studijní opory o rozsahu průměrně 30 stránek, které budou poskytnuty účastníkům pilotního ověření. Ve studijních oporách budou podle zaměření modulů uvedeny odkazy na doporučenou odbornou literaturu. Ke každému modulu bude také zpracován soubor kontrolních otázek k dané problematice, které budou dostupné v e-learningové aplikaci. Lektoři při pilotním ověřování zpracovaných vzdělávacích modulů budou používat rovněž PowerPoint prezentaci. Pro vybrané vzdělávací moduly bude vypracováno 5 e-learningových opor. Obsahem pilotního ověření budou všechny vyjmenované výukové materiály.
Na realizaci této aktivity se budou podílet všichni členové realizačního týmu.
Předpokládá se, že vypracovávání výukových materiálů (po odsouhlasení podrobnějsích osnov vzdělávacích modulů a instruktáži lektorů) bude zahájeno v červenci 2012 tak, aby prvé moduly mohly být ověřovány od října 2012. Zároveň při zahájení prací na vypracovávání modulů bude upřesněn harmonogram pilotního ověřování podle časových možností jednotlivých zpracovatelů-lektorů a samozřejmě podle disponibility účastníků dalšího vzdělávání v průběhu pilotáže. Je možné, že některé moduly budou dokončovány v průběhu pilotáže, ale vždy s dostatečným předstihem, aby mohly být předem poskytnuty účastníkům pilotáže.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401