KA 02 - Pilotní ověření vytvořených vzdělávacích modulů

Vytvořené vzdělávací moduly spolu s vypracovanými výukovými materiály budou během čtyř semestrů pilotně ověřovány na vybrané cílové skupině, která bude sestavena z vedoucích pracovníků (ředitelů, jejich zástupců, hlavních ekonomů či vrchních sester) krajských příspěvkových organizací působících v oblasti poskytování sociální péče. Výběr těchto účastníků pilotního ověření bude proveden ve spolupráci s manažerem celoživotního vzdělávání a odbornými asistenty jednak podle zájmu jednotlivých vedoucích pracovníků, jednak podle jejich dosavadní pracovní zkušenosti a podle osobních plánu jejich dalšího kariérního růstu. Vybraní účastníci pilotního ověření budou osloveni během léta 2012, kdy jim budou zaslány veškeré informace o vzdělávacím programu a individuálně s nimi jednáno.
V rámci této klíčové aktivity je plánováno ověření 15 vzdělávacích modulů. Pilotní ověření bude zaměřeno nejen na prověření všech vytvořených výukových materiálů a jejich kvality, ale také vhodnost výběru jednotlivých lektorů dle obsahu vzdělávacího modulu. Realizační tým připraví evaluační dotazník, který účastníci pilotního ověření vyplní bezprostředně po absolvování vzdělávacího modulu a který bude obsahovat otázky ke kvalitě ověřovaných vzdělávacích modulů, poskytnutých materiálů a kvality lektorů.
Pilotní ověřování bude zahájeno v zimním semestru 2012 a ukončeno v letním semestru 2014. Během každého semestru účastníci pilotáže absolvují cca pět setkání, přičemž se budou střídat jednodenní a dvoudenní setkání. Za dobu pilotního ověřování dojde rovněž v rámci časového plánu ke čtyřem výjezdním jednáním, která se budou konat mimo prostory VŠPJ.
Při realizaci této klíčové aktivity budou zapojeni všichni členové realizačního týmu, všichni lektoři a 30 účastníků pilotáže.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401