KA 03 - Závěrečná evaluace pilotního ověření a finalizace vzdělávacích modulů

Po absolvování posledního společného setkání pilotního ověření budou jeho účastníci vyzváni k vyplnění závěrečného evaluačního dotazníku, který se bude skládat ze dvou částí. Jedna část dotazníku bude zaměřena na úroveň organizace ověřování vzdělávacích modulů, na kvalitu lektorů a výukových materiálů, druhá část bude zpětnou vazbou získaných znalostí účastníků v rámci pilotního ověření.
V druhé polovině června 2014 poté proběhne závěrečné setkání členů realizačního týmu s účastníky pilotního ověření, na kterém proběhne závěrečná diskuze ke kvalitě vytvořené nabídky dalšího vzdělávání.
V závěrečných měsících realizace projektu od července 2014 do září 2014 bude v průběhu této klíčové aktivity dopracována finální podoba vzdělávacích modulů, které byly ověřeny v průběhu pilotáže. Na základě vyhodnocení závěrečného evaluačního dotazníku ze strany účastníků pilotáže a závěrečné diskuse členů realizačního týmu a účastníků pilotního ověření budou dopracovány zpracované a ověřené vzdělávací moduly. Tyto moduly se stanou součástí nabídky dalšího vzdělávání, které má ve své kompetenci Centrum celoživotního vzdělávání na VŠPJ a zároveň se stanou součástí nabídky dalšího vzdělávání Vzdělávacího střediska na SVOŠS. Tím dojde k prohloubení nabídky dalšího vzdělávání na obou dvou vzdělávacích institucích, které byly jako příjemce podpory a finanční partner zapojeny do realizace projektu. Za účelem seznámení se s výstupy projektu zajistí VŠPJ na závěr realizace projektu informační a motivační kampaň, která bude sledovat hlavní cíl - motivovat a získat další účastníky dalšího vzdělávání, a to vzhledem k zaměření vytvořených vzdělávacích modulů především z řad vedoucích pracovníků subjektů z oblasti sociálních služeb na území Kraje Vysočina. Kampaň o obsahu vytvořených modulů proběhne formou individuálních motivačních setkání, dále prezentací v regionálních médiích a pomocí webové prezentace na VŠPJ, SVOŠS a stránkách subjektů, jejichž pracovníci se účastnili pilotáže.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401