Prezentace ze seminářů pilotního ověření

I. SEMESTR
04. 10. 2012 Vybraná problematika sociální a zdravotní péče - Mgr. Petr Hanuš
05. 10. 2012 Zákon o sociálních službách - Ing. Vratislav Vojnar
26. 10. 2012

Vedení zdravotnické dokumentace - Mgr. Jitka Dejmková
Úvod do zdravotní péče - JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
22. 11. 2012

Opatrovnictví dospělých osob v ČR - Bc. Veronika Čtvrtlíková
Důchodové a nemocenské zabezpečení - Bc. Petr Štůsek
23. 11. 2012 Příspěvěk na péči, hmotná nouze - Ing. Marie Nápravníková
07. 12. 2012

Vybrané kapitoly rodinného práva - JUDr. Věra Novotná
Mezinárodní dokumenty související se sociální péčí - JUDr. Věra Novotná
10. 01. 2013

Obchodní zákoník - aplikace na PO - Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D.
Vybrané kapitoly občanského zákoníku - JUDr. Alena Prchalová, Ph.D.
11. 01. 2013 Povinnosti organizace - PO a BOZP - Pavel Havlík
II. SEMESTR
01. 03. 2013

Metody a techniky sociálního výzkumu - část. 1 - RNDr. Jana Borůvková
Metody a techniky sociálního výzkumu - část. 2 - RNDr. Jana Borůvková
21. 03. 2013 Dobrovolnictví a dárcovství - Mgr. Andrea Šeredová
22. 03. 2013 Gerontologie - MUDr. Eva Balnerová
11. 04. 2013


Veřejné rozpočty - Ing. František Dohnal
Základy kontroly - Ing. František Dohnal
Účetnictví a řízení - Ing. Jaroslava Leinveberová
12. 04. 2013

Hospodaření příspěvkových organizací - Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D.
Bankovní produkty - Ing. Petr Jiříček
26. 04. 2013

Veřejné zakázky - Mgr. Václava Kotrbová, MSc.
Tvorba vnitřních předpisů - Mgr. Václava Kotrbová, MSc.
23. 05. 2013

Úvod a základní charakteristika metod sociální práce - Mgr. Marcela Křivánková
Sociální práce s jednotlivcem, krizová intervence - PhDr. Jana Novotná, Ph.D.
24. 05. 2013 Vybrané teorie metod sociální práce - Mgr. Jana Horská, Ph.D.
III. SEMESTR
03. 10. 2013 Strategie a strategické rozhodováná, řízení změny - Ing. Michal Šulc
04. 10. 2013

Standardy kvality sociálních služeb č. 1 a 15 - PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.
Strategické plánování rozvoje sociálních služeb - Mgr. Hana Mazalová
24. 10. 2013 Marketing neziskových organizací - Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.
07. 11. 2013 Práce s novými informačními technologiemi - Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.
21. 11. 2013

Zákoník práce, pracovně právní vztahy - JUDr. Alena Prchalová, Ph.D.
Standardy sociálních služeb č. 9 a 10 - Mgr. Lucie Bicková
06. 12. 2013


Organizace a řízení pracovních činností - Ing. Marek Vomela
Projektové řízení - Ing. Jakub Novotný, Ph.D.
Personální marketing
- Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.
09. 01. 2014

Novelizace občanského zákoníku - JUDr. Dana Kořínková
Vedení praxí studentů - Mgr. Andrea Šeredová
IV. SEMESTR
07. 03. 2014

Sociální patologie - doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.
Základy psychiatrie - MUDr. Josef Křepela
26. 03. 2014 Interaktivní komunikace, efektivní komunikační techniky - PhDr. Eva Půlkrábková
04. 04. 2014 Základy speciální pedagogiky - PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.
10. 04. 2014 Komunikace ve stresu - PhDr. Eva Půlkrábková
11. 04. 2014 Vývojová psychologie - doc. PhDr. Otto Čačka
22. 05. 2014 Prezentační minumum - Bc. Pavlína Langerová
23. 05. 2014 Sociální psychologie - Mgr. Martina Černá, Ph.D.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401