Modul 1: Řízení lidských zdrojů

Rozsah:
22 hodin

Osnova:

 • vybrané kapitoly pracovního práva
 • standardy kvality sociálních služeb č. 9 a 10 (problematika personálního a organizačního zajištění služby)
 • personální marketing, jako součást řízení lidských zdrojů
 • organizace a řízení pracovní činnosti
 • projektové řízení
 • novelizace občanského zákoníku a její důsledky v poskytování sociálních služeb
 • vedení praxe studentů

Cíle:

 • vybavit účastniky základními znalostmi vybrných kapitol pracovního práva tak, aby se orientovali v právních předpisech pracovního práva, především zákoníku práce
 • porozumět požadavkům zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a kritériím standardů kvality č. 9 a 10 a jejich praktickému naplňování při realizaci sociální služby
 • seznámit s efektivními medotami získávání a náboru pracovníků, budování dobrého jména firmy a podnikové kultury a marketingového plánování v personalistice
 • osvojit si znalosti a dovednosti v oblasti organizace a řízení pracovní činnosti (firemní kultura, organizační struktura atd.)
 • seznámit se specifiky projektového řízení, zakotvenim projektových týmů do standardní organizační struktury nositele projektu
 • seznámit se změnami v oblasti právního jednání uživatelů sociálních služeb vlivem novelizace občanského zákoníku
 • osvojit si znalosti při výběru a aplikaci vhodné formy vedení praktivkého výcviku studentů v organizaci

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401