Modul 10: Vybraná problematika sociální a zdravotní péče

Rozsah:16 hodin

Osnova:

 • úvod do problematiky sociální práce
 • multioborová spolupráce při řešení sociálních problémů dnešní doby
 • trendy sociální práce
 • vybrané sociologické problémy současné Evropy a ČR
 • úvod do zdravotnického práva v ČR
 • veřejné zdravotní pojištění
 • ochrana osobních údajů, vedení zdravotnické dokumentace
 • právo pacienta na soukromí, povinnost mlčenlivosti
 • vedení zdravotnícké dokumentace
 • vnitřní předpisy související se zdravotnickou dokumentací

Cíle:

 • seznámit s konceptem sociální práce
 • seznámit se současnými trendy a prioritami v oblasti sociálních služeb
 • seznámit s rámcem možného sociálního vývoje v Evropě
 • orientovat se v systému zdravotnictví a zdrovotníckém právu v ČR
 • seznámit s požadavky na vedení zdravotnické dokumentace při poskytování sociální a zdravotní péče

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401