Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání

Cesta: VŠPJ / Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání / Vzdělávací moduly / Modul 11

Modul 11: Metody sociální práce

Rozsah:
12 hodin

Osnova:

  • úvod a základní charakteristika metod sociální práce
  • sociální práce s jednotlivcem, skupinou a komunitou
  • vybrané teorie metod sociální práce a krizová intervence

Cíle:

  • přiblížit historické a společenské souvislosti vzniku sociální práce a jednotlivých metod
  • seznámit s dilematy soudobé sociální práce a představit práci s jednotlivcem, skupinou a komunitou
  • vymezit základní odborné kompetence sociálního pracovníka
  • rozšířit náhled na náročné životní situace a možnosti krizové intervence v rámci sociální práce
  • vymezit základní přístupy v sociální práci (psychosociální, Eganův poradenský model a sociálně-ekologický model)