Modul 11: Metody sociální práce

Rozsah:
12 hodin

Osnova:

  • úvod a základní charakteristika metod sociální práce
  • sociální práce s jednotlivcem, skupinou a komunitou
  • vybrané teorie metod sociální práce a krizová intervence

Cíle:

  • přiblížit historické a společenské souvislosti vzniku sociální práce a jednotlivých metod
  • seznámit s dilematy soudobé sociální práce a představit práci s jednotlivcem, skupinou a komunitou
  • vymezit základní odborné kompetence sociálního pracovníka
  • rozšířit náhled na náročné životní situace a možnosti krizové intervence v rámci sociální práce
  • vymezit základní přístupy v sociální práci (psychosociální, Eganův poradenský model a sociálně-ekologický model)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401