Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání

Cesta: VŠPJ / Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání / Vzdělávací moduly / Modul 12

Modul 12: Dobrovolnictví a dárcovství

Rozsah:
6 hodin

Osnova:

  • zákon 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a změně některých zákonů
  • získávání dobrovolníků
  • řízení a vzdělávání dobrovolníků
  • dárcovství

Cíle:

  • vymezit základní pojmy, platnou legislativu a představit vhodné a účinné formy získávání dobrovolníků
  • ukázat vhodné pojetí výběru dobrovolníků
  • seznámit se základními pojmy vztahujícími se k oblasti dárcovství