Modul 12: Dobrovolnictví a dárcovství

Rozsah:
6 hodin

Osnova:

  • zákon 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a změně některých zákonů
  • získávání dobrovolníků
  • řízení a vzdělávání dobrovolníků
  • dárcovství

Cíle:

  • vymezit základní pojmy, platnou legislativu a představit vhodné a účinné formy získávání dobrovolníků
  • ukázat vhodné pojetí výběru dobrovolníků
  • seznámit se základními pojmy vztahujícími se k oblasti dárcovství

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401