Modul 13: Gerontologie

Rozsah:
6 hodin

Osnova:

 • zvláštnosti stáří
 • nemoci ve stáří
 • geriatrické sociální problémy, rizikoví geronti
 • funkční hodnocení starého člověka
 • problematika umírání a smrti

Cíle:

 • vysvětlit jednotlivé stránky a jevy stárnutí ve fyzické a psychické rovině
 • charakterizovat populaci seniorů z hlediska demografického, sociologického a sociálního
 • nastínit základy geriatrické medicíny, definovat zdraví a nemoc ve stáří
 • pojmenovat hlavní geriatrické syndromy
 • definovat sociální syndromy, postavení geronta v rodině a ve společnosti
 • pojmenovat rizika a klinické formy sociální izolace
 • popsat formy násilí na starém člověku
 • objasnit význam funkčního vyšetření, vysvětlit hlavní funkční kritéria, metody testování fyzického a psychického stavu
 • seznámit se zásadami péče o umírající
 • popsat úlohu hospiců a paliativní medicíny v péči o umírající
 • diskutovat otázku eutanázie z hlediska medicínského, etického a právního

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401