Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání

Cesta: VŠPJ / Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání / Vzdělávací moduly / Modul 13

Modul 13: Gerontologie

Rozsah:
6 hodin

Osnova:

 • zvláštnosti stáří
 • nemoci ve stáří
 • geriatrické sociální problémy, rizikoví geronti
 • funkční hodnocení starého člověka
 • problematika umírání a smrti

Cíle:

 • vysvětlit jednotlivé stránky a jevy stárnutí ve fyzické a psychické rovině
 • charakterizovat populaci seniorů z hlediska demografického, sociologického a sociálního
 • nastínit základy geriatrické medicíny, definovat zdraví a nemoc ve stáří
 • pojmenovat hlavní geriatrické syndromy
 • definovat sociální syndromy, postavení geronta v rodině a ve společnosti
 • pojmenovat rizika a klinické formy sociální izolace
 • popsat formy násilí na starém člověku
 • objasnit význam funkčního vyšetření, vysvětlit hlavní funkční kritéria, metody testování fyzického a psychického stavu
 • seznámit se zásadami péče o umírající
 • popsat úlohu hospiců a paliativní medicíny v péči o umírající
 • diskutovat otázku eutanázie z hlediska medicínského, etického a právního