Modul 14: Vybrané kapitoly z psychologie a psychiatrie

Rozsah:
20 hodin

Osnova:

  • základy psychiatrie
  • základy sociální pedagogiky
  • sociální patologie
  • sociální a vývojová psychologie

Cíle:

  • seznámit se základními poznatky z psychiatrie duševně nemocných klientů sociálních zařízení
  • vymezit základní pojmy speciální pedagogiky
  • seznámit s příčinami, projevy a důsledky mentálního postižení, senzorického postižení, specifických poruch učení a cbování
  • vymezit sociální patologii ve vybraných oblastech (rodinný a manželský život, problematika zneužívání návykových látek)
  • seznámit se základními pojmy vývojové a sociální psychologie v kontextu práce vedoucích pracovníků v sociální oblasti

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401