Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání

Cesta: VŠPJ / Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání / Vzdělávací moduly / Modul 15

Modul 15: Metody a techniky sociálního výzkumu

Rozsah:
8 hodin

Osnova:

  • definice výzkumné otázky, formulace hypotéz
  • definice proměnných a výběr vhodných otázek
  • pravidla tvorby dotazníku
  • metody výběru respondentů
  • metody sběru dat, vytvoření datové matice
  • třídění prvního a druhého stupně

Cíle:

  • seznámit s procesem tvorby dotazníku jakožto nástroje kvantitavního výzkumu
  • seznámit s procesem sběru dat pomocí dotazníhového šetření a základními metodami jejich zpracování