Modul 15: Metody a techniky sociálního výzkumu

Rozsah:
8 hodin

Osnova:

  • definice výzkumné otázky, formulace hypotéz
  • definice proměnných a výběr vhodných otázek
  • pravidla tvorby dotazníku
  • metody výběru respondentů
  • metody sběru dat, vytvoření datové matice
  • třídění prvního a druhého stupně

Cíle:

  • seznámit s procesem tvorby dotazníku jakožto nástroje kvantitavního výzkumu
  • seznámit s procesem sběru dat pomocí dotazníhového šetření a základními metodami jejich zpracování

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401