Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání

Cesta: VŠPJ / Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání / Vzdělávací moduly / Modul 2

Modul 2: Strategické plánování

Rozsah:
10 hodin

Osnova:

  • strategie a strategické řízení, strategické cíle,
  • analýza vnějšího a vnitřního prostředí
  • Balanced Scorecard, CAF, řízení změny
  • standardy kvality sociálních služeb č. 1 a 15, jejich východiska a uplatnění v praxi
  • řízení změny a strategické plánování rozvoje sociálních služeb

Cíle:

  • seznámit se základními principy strategického řízení, metodami tvorby organizační strategie a jejich uplatnění v praxi
  • porozumět požadavkům kritérií standardů kvality sociálních služeb č. 1 a 15 a umět je aplikovat v praxi
  • určit význam strategického plánování v sociálních službách, rozvoj sociální služby na základě identifikace silných a slabých stránek, zvýšení kompetencí vedoucích pracovníků sociálních služeb na význam osobnosti manažera