Modul 3: Právní minimum

Rozsah:
20 hodin

Osnova:

 • vybrané kapitoly z Občanského zákoníku
 • aplikace Obchodního zákoníku na příspěvkové organizace
 • vybrané kapitoly z Rodinného práva
 • mezinárodní právní dokumenty související se sociální oblastí
 • povinnosti organizace v oblasti BOZP a PO
 • právní modul ASPI

Cíle:

 • orientovat se v občasnkém zákoníku, osvojit si základní aplikaci jednotlivých právních ustanovení a umeět je využít v praxi
 • získat přehled o právních normách, které významným způsobem zasahují do oblasti obchodního a trestního práva s vazbou na příspěvkové organizace
 • seznámit se zákonnou úpravou rodinně-právních vztahů, získat přehled o formách náhrádní výchovy, pokud děti nemohou z vážných důvodů vyrůstat ve vlastní rodině
 • seznámit s nejvýznamnějšími mezinárodními úmluvami upravujícími rodinné vztahy
 • rozšířit znalosti z oblasti BOZP a PO, ochrany životního prostředí, řešení konkrétních situací vycházejících z praxe
 • osvojit si práci v právním informačím systému ASPI

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401