Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání

Cesta: VŠPJ / Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání / Vzdělávací moduly / Modul 4

Modul 4: Zákon o sociálních službách

Rozsah:
8 hodin

Osnova:

  • úvod do problematiky
  • význam a cíle sociálních služeb
  • zákon o sociálních službách
  • prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách a další navazující právní předpisy a jejich aplikace na praktických příkladech
  • financování systému sociálních služeb
  • praktické příklady a problémy v oblasti sociálních služeb a jejich řešení

Cíle:

  • seznámit se s problematikou sociálních služeb v návaznosti na zákon o sociálních službách
  • promítnout zkušenosti z aplikace zákona o sociálních službách do řešení praktických případů konfliktních situací a nejčastějších problémů
  • konfrontovat současné znění zákona o sociálních službách se záměry a cíly sociální reformy