Modul 4: Zákon o sociálních službách

Rozsah:
8 hodin

Osnova:

  • úvod do problematiky
  • význam a cíle sociálních služeb
  • zákon o sociálních službách
  • prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách a další navazující právní předpisy a jejich aplikace na praktických příkladech
  • financování systému sociálních služeb
  • praktické příklady a problémy v oblasti sociálních služeb a jejich řešení

Cíle:

  • seznámit se s problematikou sociálních služeb v návaznosti na zákon o sociálních službách
  • promítnout zkušenosti z aplikace zákona o sociálních službách do řešení praktických případů konfliktních situací a nejčastějších problémů
  • konfrontovat současné znění zákona o sociálních službách se záměry a cíly sociální reformy

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401