Modul 5: Sociální a důchodové zabezpečení

Rozsah:12 hodin

Osnova:

  • opatrovnictví
  • důchodové a nemocenské zabezpečení
  • příspěvek na péči, hmotná nouze

Cíle:

  • seznámit s problematikou procesu zbavování či omezování způsobilosti k právním úkonům, ustanovování opatrovníka
  • orientovat se v legislativních podmínkách opatrovnictví a mít přehled o praktických činnostech vyplývajících z výkonu opatrovnictví
  • získat přehled s nejčastěji řešenými oblastmi zájmu klientů sociálních zařízení, zejména důchodového pojištění
  • výpočet dávek důchodového a nemocenského pojištění
  • získat přehled o předpisech upravujících dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvěk na péči
  • získat informace o charakteristice jednotlivých dávek a naučit se aplikovat zákonné normy v praxi

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401