Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání

Cesta: VŠPJ / Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání / Vzdělávací moduly / Modul 5

Modul 5: Sociální a důchodové zabezpečení

Rozsah:12 hodin

Osnova:

  • opatrovnictví
  • důchodové a nemocenské zabezpečení
  • příspěvek na péči, hmotná nouze

Cíle:

  • seznámit s problematikou procesu zbavování či omezování způsobilosti k právním úkonům, ustanovování opatrovníka
  • orientovat se v legislativních podmínkách opatrovnictví a mít přehled o praktických činnostech vyplývajících z výkonu opatrovnictví
  • získat přehled s nejčastěji řešenými oblastmi zájmu klientů sociálních zařízení, zejména důchodového pojištění
  • výpočet dávek důchodového a nemocenského pojištění
  • získat přehled o předpisech upravujících dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvěk na péči
  • získat informace o charakteristice jednotlivých dávek a naučit se aplikovat zákonné normy v praxi