Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání

Cesta: VŠPJ / Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání / Vzdělávací moduly / Modul 6

Modul 6: Ekonomické minimum

Rozsah:
24 hodin

Osnova:

 • úvod do problematiky veřejných rozpočtů
 • základy finanční kontroly
 • účetnicvtí a finanční řízení
 • hospodaření příspěvkových organizaci
 • bankovní produkty
 • veřejné zakázky a tvorba vnitřních předpisů

Cíle:

 • rozšířit znalosti finančního řízení příspěvkové organizace
 • aplikovat finanční analýzu a přehled toků ve finančním řízení
 • rozšířit znalosti v oblasti hopodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynakládání veřejných prostředků v příspěvkové organizaci
 • rozšířit znalosti v oblasti manažerského účetnictví (alokace nákladů, controlling, rozpočtový výhled)
 • rozšířit znalosti o vztahu mezi příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem
 • získat přehled o jednotlivých bankovních produktech a aplikovat jej na potřeby příspěvkové organizace
 • seznámit s principy zadávání veřejných zakázek a možnými úskalými, se kterými se můžeme setkat
 • seznámit se základními atributy tvorby vnitřních předpisů a jejich následnou aplikovatelností