Modul 7: Komunikační dovednosti

Rozsah:
12 hodin

Osnova:

  • interaktivní komunikace
  • asertivní komunikační styl
  • interkulturní rozdíly v komunikaci
  • konfliktní a krizové situace
  • syndrom vyhoření
  • organizace času

Cíle:

  • prohloubit znalosti v oblasti sociální interakce
  • osvojit si komunikativní dovednosti umožňující konstruktivní řešení problémů a efektivní práci s lidmi
  • osvojit si techniky asertivního komunikačního stylu

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401