Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání

Cesta: VŠPJ / Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání / Vzdělávací moduly / Modul 7

Modul 7: Komunikační dovednosti

Rozsah:
12 hodin

Osnova:

  • interaktivní komunikace
  • asertivní komunikační styl
  • interkulturní rozdíly v komunikaci
  • konfliktní a krizové situace
  • syndrom vyhoření
  • organizace času

Cíle:

  • prohloubit znalosti v oblasti sociální interakce
  • osvojit si komunikativní dovednosti umožňující konstruktivní řešení problémů a efektivní práci s lidmi
  • osvojit si techniky asertivního komunikačního stylu