Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání
Navigace

Popis projektu

Základní informace o projektu:

Název projektu: Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání na VŠPJ a SVOŠS
v Jihlavě
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/03.0015
Termín realizace: 2. 4. 2012 - 30. 9. 2014
Partner projektu: Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s.
Výše finanční podpory: 3 972 188 Kč

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je prohloubení nabídky vzdělávacích programů dalšího vzdělávání na VŠPJ se zaměřením na vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků organizací poskytujících v Kraji Vysočina sociální služby. V rámci projektu bude vytvořeno 15 vzdělávacích modulů tematicky zaměřených na vzdělávací potřeby těchto pracovníků, které vychází ze dvou nezávislých analýz. Moduly budou zaměřeny jak na obecné znalosti a dovednosti (strategické řízení, personalistika atd.), tak na odborné znalosti a dovednosti vedoucích pracovníků (metody sociální práce, gerontologie, psychologie a psychiatrie atd.). Ke každému modulu bude zpracována studijní opora s odkazy na další doporučenou literaturu a  soubor kontrolních otázek dostupných v e-learningové aplikaci VŠPJ. Pro vybrané moduly bude zpracována také e-learningová studijní opora určená pro samostudium. Všechny vytvořené moduly budou ověřeny ve čtyřsemestrové pilotní výuce na skupině 30 účastníků dalšího vzdělávání. Po ukončení pilotního ověření budou do vzdělávacích modulů zapracovány  návrhy a náměty na doplnění či úpravy. Po skončení realizace projektu budou finalizované moduly zařazeny do nabídky dalšího vzdělávání na VŠPJ a SVOŠS a nabízeny všem subjektům působícím v oblasti sociálních služeb v Kraji Vysočina.

Kontaktní osoby:

Ing. Lukáš Zerza - manažer celoživotního vzdělávání (lukas.zerza@vspj.cz)
Šárka Venkrbcová - finanční manažer a odborný asistent (sarka.venkrbcova@vspj.cz)
Ing. Radek Bělík - finanční manažer a odborný astistent (radek.belik@vspj.cz)

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...